INTERNETIPOE OSTORG.EU KONFIDENTSIAALSUSPOLIITIKA

Selle  netisaidi omanikuks ja  haldajaks on  "OstOrg ltd". Teie konfidentsiaalsus internetis on meie jaoks ääretult tähtis. “OstOrg ltd” soovib, et Teie netikogemus oleks rahuldav ja turvaline. Kuna me kogume teatud informatsiooni oma kasutajate kohta, siis oleme veendumusel, et Te peaksite selle informatsiooni kogumise ja kasutamisega seotud poliitikat ja tingimusi täielikult mõistma. Käesolev konfidentsiaalsuskontseptsioon annab teada sellest, millist informatsiooni me kogume ja kuidas seda kasutame.

Kogutav informatsioon:
Kui Te paigutate "OstOrg ltd" internetisaidile tellimuse või osalete meie üritustel, siis annate ühiskasutusse  teatud isiklikke andmeid (IA). Selliste andmete näited: Teie nimi, e-posti aadress, isiklik aadress, telefoninumber, krediitkaardi andmed, isiklikud demograafilised andmed, isiklikud kauba- või suhtluseelistused, isiklikud või professionaalsed arvamused.

Informatsiooni kogumise eesmärk:
Me kasutame Teie poolt avaldatud Teie kohta käivat informatsiooni selleks, et täita ja välja saata Teie poolt tehtud tellimused. Kui maksate krediitkaardiga, siis saadame vaid selle informatsiooni, mida nõuab kolmanda poole finantsasutus Teie kaardi kontrollimiseks ja transaktsiooni protsessiks. Me võime kasutada informatsiooni Teie ostude ja arvestussissekande kohta, et saata teatised toodete või teenuste kohta, millest Te arvatavasti võite huvituda või teatada perioodiliselt eripakkumistest. Me uurime andmeid saidi külastatavuse kohta, et teada saada, milline osa saidist on meie külastajatele kasulik ja milline mitte. See aitab meil saiti paremaks teha.

Turvalisus:
Et ära hoida sanktsioneerimata ligipääsu, säilitada andmete täpsus ja kindlustada informatsiooni korrektne kasutamine, oleme tarvitusele võtnud rea protseduure meie poolt netis kogutud informatsiooni kaitseks ja säilitamiseks. Meie sait kasutab SSL protokolli, et šifreerida Teie poolt sisestatavad paroolid ja krediitkaarte puudutavad andmed. SSL  säilitab teie andmed turvalistena, kuni need Teie arvutist meie arvutisse jõuavad.

Online-laialisaatmine:
Kui te ühinete meie online-laialisaatmisegs, siis iga teadaande all on informatsioon selle kohta, kuidas sellest keelduda, kui Te seda äkitselt soovite.

Küsitlused:
"OstOrg ltd"võib mõnikord läbi viia kasutajate küsitlusi, et parandada saidi sisu (kontenti). Me ei avalikusta kolmandale osapoolele informatsiooni erinevate isikute kohta.

Lapsed:
Järgides laste  isikuandmete kaitse seadust internetis (COPPA, 1998), ei päri me isiklikke andmeid noorematelt kui 13 eluaastat ilma vanemate nõusolekuta. Lapsed, palun küsige luba oma vanematelt, enne kui saadate veel kellelegi läbi interneti informatsiooni enda kohta.

Cookie-failid:
Me kasutame oma saidil cookie-faile, et aidata Teid online-ostude sooritamisel. Cookie-failid on väiksed elektroninformatsiooni fragmendid, mille sait säilitab Teie arvutis, et muuta ostuprotsess lihtsamaks, aga ka selleks, et aidata Teil "OstOrg ltd"saidi külastamist  individualiseerida. Iseenesest need failid isiklikku informatsiooni ei sisalda, ent nad aitavad meil viia vastavusse andmed Teie saidi kasutamise kohta andmetega, mis Te ise meie käsutusse andsite. Isiklik informatsioon, mida cookie-fail võib sisaldada, on informatsioon, mis te ise meie valdusse andsite. Need failid ei suuda lugeda andmeid Teie arvuti kõvakettalt ega teiste saitide cookie-faile . "OstOrg ltd"kasutab cookie-faile, et jälgida kasutaja ümberpaigutusskeemi (nagu ülal kirjeldatud). Te võite häälestada brauseri nii, et cookie-faile mitte vastu võtta. Kui Teie brauser hoiatab enne cookie-failide vastuvõttu, siis saate teate iga faili puhul. Te ei pea selle internetilehekülje kasutamiseks cookie-faile lubama, Ent Te ei saa sooritada online-oste ega osaleda diskussioonides, foorumites, hääletustel ja küsitlustes.

Informatsiooni levitamine:
"OstOrg ltd" kasutab ülaltoodud informatsiooni meie kontendi häälestamiseks Teie vajaduste järgi ning meie auditooriumi demograafiliste andmete paremaks mõistmiseks. Me ei edasta kolmandale osapoolele informatsiooni eraldi isikute kohta, ainult juhul,kui seda nõuab konkreetne seadus: (1)seda nõuavad kehtivad seadused või vastus kohtuorderile, kohtukutsele, läbiotsimisorderile või mõnele muule "OstOrg ltd" poolt saadud kohtulikule käsule; (2)Ühiskonna liikmete või  "OstOrg ltd"saidi kasutajate turvalisuse kaitseks; (3) täitmaks meie Kasutustingimusi ja meie õiguste ja vara kaitseks. Peale siin kirjeldatud juhtude ei avalikusta "OstOrg ltd" isiklikke andmeid kolmandale isikule, kui me ei pea avalikustamist hädavajalikuks.

​Teie nõusolek:
Seda internetisaiti kasutades annate nõusoleku selle kohta, et "OstOrg ltd" võib informatsiooni koguda ja kasutada. Kui me otsustame oma konfidentsiaalsuspoliitikat muuta, siis paigutame need muudatused sellele saidile ning sel moel olete alati teadlik, missugust informatsiooni me kogume, kuidas me seda kasutame ja millistel asjaoludel me seda avalikustame.