INTERNETIPOE OSTORG.EU KONFIDENTSIAALSUSPOLIITIKA


Selle  netisaidi omanikuks ja  haldajaks on  "OstOrg ltd". Teie konfidentsiaalsus internetis on meie jaoks ääretult tähtis. “OstOrg ltd” soovib, et Teie netikogemus oleks rahuldav ja turvaline. Kuna me kogume teatud informatsiooni oma kasutajate kohta, siis oleme veendumusel, et Te peaksite selle informatsiooni kogumise ja kasutamisega seotud poliitikat ja tingimusi täielikult mõistma. Käesolev konfidentsiaalsuskontseptsioon annab teada sellest, millist informatsiooni me kogume ja kuidas seda kasutame.

Kogutav informatsioon:
Kui Te paigutate "OstOrg ltd" internetisaidile tellimuse või osalete meie üritustel, siis annate ühiskasutusse  teatud isiklikke andmeid (IA). Selliste andmete näited: Teie nimi, e-posti aadress, isiklik aadress, telefoninumber, krediitkaardi andmed, isiklikud demograafilised andmed, isiklikud kauba- või suhtluseelistused, isiklikud või professionaalsed arvamused.

Informatsiooni kogumise eesmärk:
Me kasutame Teie poolt avaldatud Teie kohta käivat informatsiooni selleks, et täita ja välja saata Teie poolt tehtud tellimused. Kui maksate krediitkaardiga, siis saadame vaid selle informatsiooni, mida nõuab kolmanda poole finantsasutus Teie kaardi kontrollimiseks ja transaktsiooni protsessiks. Me võime kasutada informatsiooni Teie ostude ja arvestussissekande kohta, et saata teatised toodete või teenuste kohta, millest Te arvatavasti võite huvituda või teatada perioodiliselt eripakkumistest. Me uurime andmeid saidi külastatavuse kohta, et teada saada, milline osa saidist on meie külastajatele kasulik ja milline mitte. See aitab meil saiti paremaks teha.

Turvalisus:
Et ära hoida sanktsioneerimata ligipääsu, säilitada andmete täpsus ja kindlustada informatsiooni korrektne kasutamine, oleme tarvitusele võtnud rea protseduure meie poolt netis kogutud informatsiooni kaitseks ja säilitamiseks. Meie sait kasutab SSL protokolli, et šifreerida Teie poolt sisestatavad paroolid ja krediitkaarte puudutavad andmed. SSL  säilitab teie andmed turvalistena, kuni need Teie arvutist meie arvutisse jõuavad.

Online-laialisaatmine:
Kui te ühinete meie online-laialisaatmisegs, siis iga teadaande all on informatsioon selle kohta, kuidas sellest keelduda, kui Te seda äkitselt soovite.

Küsitlused:
"OstOrg ltd"võib mõnikord läbi viia kasutajate küsitlusi, et parandada saidi sisu (kontenti). Me ei avalikusta kolmandale osapoolele informatsiooni erinevate isikute kohta.

Lapsed:
Järgides laste  isikuandmete kaitse seadust internetis (COPPA, 1998), ei päri me isiklikke andmeid noorematelt kui 13 eluaastat ilma vanemate nõusolekuta. Lapsed, palun küsige luba oma vanematelt, enne kui saadate veel kellelegi läbi interneti informatsiooni enda kohta.

Cookie-failid:
Me kasutame oma saidil cookie-faile, et aidata Teid online-ostude sooritamisel. Cookie-failid on väiksed elektroninformatsiooni fragmendid, mille sait säilitab Teie arvutis, et muuta ostuprotsess lihtsamaks, aga ka selleks, et aidata Teil "OstOrg ltd"saidi külastamist  individualiseerida. Iseenesest need failid isiklikku informatsiooni ei sisalda, ent nad aitavad meil viia vastavusse andmed Teie saidi kasutamise kohta andmetega, mis Te ise meie käsutusse andsite. Isiklik informatsioon, mida cookie-fail võib sisaldada, on informatsioon, mis te ise meie valdusse andsite. Need failid ei suuda lugeda andmeid Teie arvuti kõvakettalt ega teiste saitide cookie-faile . "OstOrg ltd"kasutab cookie-faile, et jälgida kasutaja ümberpaigutusskeemi (nagu ülal kirjeldatud). Te võite häälestada brauseri nii, et cookie-faile mitte vastu võtta. Kui Teie brauser hoiatab enne cookie-failide vastuvõttu, siis saate teate iga faili puhul. Te ei pea selle internetilehekülje kasutamiseks cookie-faile lubama, Ent Te ei saa sooritada online-oste ega osaleda diskussioonides, foorumites, hääletustel ja küsitlustes.

Informatsiooni levitamine:
"OstOrg ltd" kasutab ülaltoodud informatsiooni meie kontendi häälestamiseks Teie vajaduste järgi ning meie auditooriumi demograafiliste andmete paremaks mõistmiseks. Me ei edasta kolmandale osapoolele informatsiooni eraldi isikute kohta, ainult juhul,kui seda nõuab konkreetne seadus: (1)seda nõuavad kehtivad seadused või vastus kohtuorderile, kohtukutsele, läbiotsimisorderile või mõnele muule "OstOrg ltd" poolt saadud kohtulikule käsule; (2)Ühiskonna liikmete või  "OstOrg ltd"saidi kasutajate turvalisuse kaitseks; (3) täitmaks meie Kasutustingimusi ja meie õiguste ja vara kaitseks. Peale siin kirjeldatud juhtude ei avalikusta "OstOrg ltd" isiklikke andmeid kolmandale isikule, kui me ei pea avalikustamist hädavajalikuks.

​Teie nõusolek:
Seda internetisaiti kasutades annate nõusoleku selle kohta, et "OstOrg ltd" võib informatsiooni koguda ja kasutada. Kui me otsustame oma konfidentsiaalsuspoliitikat muuta, siis paigutame need muudatused sellele saidile ning sel moel olete alati teadlik, missugust informatsiooni me kogume, kuidas me seda kasutame ja millistel asjaoludel me seda avalikustame.


GARANTII
Kogu OstOrg toodangule kehtib garantii vastavuses Läti Vabariigi seadusandlusega. Garantiiaeg – 24 kuud alates ostmise hetkest. Me garanteerime toote tõrgeteta töö antud perioodi vältel, kui on täielikult täidetud ekspluatatsioonijuhendis toodud tingimused ja tingimusel, et toodet kasutatakse vaid isiklikeks vajadusteks. Me kohustume kõrvaldama toote puudujäägid, mis on tekkinud tootja süül.
Garantii ei hõlma:

Tooteid, millel on ekspluatatsioonireeglite rikkumiste jäljed: Löökide ja mehhaaniliste kahjustuste jäljed: muljutused, täkked jms;
Kahjustusi, mille on tinginud ükskõik milline väline mehhaaniline mõjur, löögi- või vibratsioonikoormus, toote osadele mõjunud väline jõud: kriimud, täkked, killendid, materjalide ja detailide deformatsioon jms.
Kahjustusi, mille on põhjustanud tootele sattunud sööbivad keemilised ained või lahustid: leelised, happed, elavhõbe ja selle aurud, plastikute lahustid jms;
Kahjustusi, mille on põhjustanud vesi või ükskõik milline muu vedelik ekspluatatsioonireeglite rikkumise tagajärjel;
Kahjustusi, mille on põhjustanud sisemusse sattunud võõrkeha, aine või putukas;
Teisi kahjustusi, mille on põhjustanud ostja tahtlik või ettevaatamatu tegutsemine või ekspluatatsioonireeglite rikkumine.

TAGASTAMINE
Kui mõtlesite ümber ja otsustasite tellitud kaubast keelduda, siis näevad Läti Vabariigi "Tarbijakaitseseadus" ja Läti Vabariigi Ministrite kabineti reglementeerivad reeglid Nr. 255 "Distantslepingust" ( КМ Nr.255) ette, et ostjal on õigus leping lõpetada 14 kalendripäeva jooksul ja tagastada internetipoest soetatud kaup müüjale. Samuti määrab Tarbijakaitseseaduse artikkel 12, lõik 6, et kasutaja vastutab kauba korrasoleku ja kvaliteedi eest kauba tagastamisõiguse tähtaja jooksul vastavalt Distantslepingu tingimustele.

Soovitame kauba originaalpakendi alles hoida, et kaup ei saaks transpordi käigus kahjustada, kui kasutate Distantslepingust tulenevat tagastusõigust. OstOrg jätab endale õiguse keelduda kauba tagasivõtmisest, kui kaup on kahjustatud või pole täiskomplektis. Et kokku leppida kauba tagastamise osas, palume meiega ühendust võtta elektronposti teel: sp@ostorg.eu või telefonil (+371) 26 323 038,tuues ära tellimuse numbri ja kuupäeva.

KES MAKSAB SAATEKULU TAGASTAMISE KORRAL?
Kui tagastate kauba, mis teile ei meeldi, siis maksate saatmiskulud Teie.
​Kui tagastate kauba, mis on valesti saadetud (näiteks – vale värv), siis organiseerime tagastamise meie.