GARANTII

Kogu OstOrg toodangule kehtib garantii vastavuses Läti Vabariigi seadusandlusega. Garantiiaeg – 24 kuud alates ostmise hetkest. Me garanteerime toote tõrgeteta töö antud perioodi vältel, kui on täielikult täidetud ekspluatatsioonijuhendis toodud tingimused ja tingimusel, et toodet kasutatakse vaid isiklikeks vajadusteks. Me kohustume kõrvaldama toote puudujäägid, mis on tekkinud tootja süül.

Garantii ei hõlma:

  • Tooteid, millel on ekspluatatsioonireeglite rikkumiste jäljed: Löökide ja mehhaaniliste kahjustuste jäljed: muljutused, täkked jms;
  • Kahjustusi, mille on tinginud ükskõik milline väline mehhaaniline mõjur, löögi- või vibratsioonikoormus, toote osadele mõjunud väline jõud: kriimud, täkked, killendid, materjalide ja detailide deformatsioon jms.
  • Kahjustusi, mille on põhjustanud tootele sattunud sööbivad keemilised ained või lahustid: leelised, happed, elavhõbe ja selle aurud, plastikute lahustid jms;
  • Kahjustusi, mille on põhjustanud vesi või ükskõik milline muu vedelik ekspluatatsioonireeglite rikkumise tagajärjel;
  • Kahjustusi, mille on põhjustanud sisemusse sattunud võõrkeha, aine või putukas;
  • Teisi kahjustusi, mille on põhjustanud ostja tahtlik või ettevaatamatu tegutsemine või ekspluatatsioonireeglite rikkumine.

TAGASTAMINE

Kui mõtlesite ümber ja otsustasite tellitud kaubast keelduda, siis näevad Läti Vabariigi "Tarbijakaitseseadus" ja Läti Vabariigi Ministrite kabineti reglementeerivad reeglid Nr. 255 "Distantslepingust" ( КМ Nr.255) ette, et ostjal on õigus leping lõpetada 14 kalendripäeva jooksul ja tagastada internetipoest soetatud kaup müüjale. Samuti määrab Tarbijakaitseseaduse artikkel 12, lõik 6, et kasutaja vastutab kauba korrasoleku ja kvaliteedi eest kauba tagastamisõiguse tähtaja jooksul vastavalt Distantslepingu tingimustele.

Soovitame kauba originaalpakendi alles hoida, et kaup ei saaks transpordi käigus kahjustada, kui kasutate Distantslepingust tulenevat tagastusõigust. OstOrg jätab endale õiguse keelduda kauba tagasivõtmisest, kui kaup on kahjustatud või pole täiskomplektis. Et kokku leppida kauba tagastamise osas, palume meiega ühendust võtta elektronposti teel: sp@ostorg.eu või telefonil (+371) 26 323 038,tuues ära tellimuse numbri ja kuupäeva.

KES MAKSAB SAATEKULU TAGASTAMISE KORRAL?

  • Kui tagastate kauba, mis teile ei meeldi, siis maksate saatmiskulud Teie.
  • ​Kui tagastate kauba, mis on valesti saadetud (näiteks – vale värv), siis organiseerime tagastamise meie.