GARANTIJA

Uz visu OstOrg produkciju attiecas garantija saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Garantijas termiņš – 24 mēneši no pirkuma brīža. Mēs garantējam izstrādājuma pareizu darbību šī termiņa laikā ar nosacījumu, ka tiek ievērotas prasības, kuras aprakstītas ekspluatācijas instrukcijā un ar nosacījumu, ka izstrādājums tiek izmantots tikai personiskām vajadzībām. Mēs apņemamies novērst izstrādājuma trūkumus, kas radušies ražotāja vainas dēļ. 

Garantija neattiecas uz:

  • Izstrādājumiem, kuriem ir ekspluatācijas noteikumu pārkāpumu sekas: triecienu un mehānisko bojājumu: trieciena atstāti iespiedumi, robi, utm.;
  • Bojājumiem, kas izraisīti jebkādas ārējās mehāniskas iedarbības, triecienu vai vibrāciju slodzes, ārējā spēka pielietošanas rezultātā: skrambas, skrāpējumi, nošķēlumi, materiālu un detaļu deformācija utm.;
  • Bojājumiem, ko izraisīja kodīgām ķīmiskām vielām vai šķīdinātājiem nokļūstot uz izstrādājuma virsmu: sārmi, skābes, dzīvsudrabs un tā tvaiki, plastmasas šķīdinātāji utm.;
  • Izstrādājumiem, kuri ir bojāti ūdens vai jebkuru citu šķidrumu ietekmē, ekspluatācijas noteikumu pārkāpumu rezultātā.
  • Izstrādājumu bojājumiem, kas radušies svešķermeņiem, vielām vai kukaiņiem iekļūstot iekš izstrādājuma;
  • Citiem bojājumiem, kas izraisīti pircēja tīšas vai neuzmanīgas rīcības rezultātā vai pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus.

ATGRIEŠANA

Ja Jūs esam pārdomājuši un nolēmāt atteikties no pasūtītās preces, tad Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un saistošie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK noteikumi Nr. 255) paredz, ka pircējam ir tiesības izbeigt līgumu 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt nopirkto Interneta veikalā preci atpakaļ pārdevējam. Tāpat Likuma PTAL 12. panta 6 daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces saglabāšanu un kvalitāti preces atgriešanas tiesību darbības laikā saskaņā ar Distances līguma noteikumiem.

Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai prece netiktu sabojāta transportēšanas laikā, izmantojot preces atgriešanas tiesības saskaņā ar Distances līguma nosacījumiem. OstOrg patur tiesības atteikt pircējam preces atgriešanā gadījumā, ja prece ir bojāta, nav pilnā komplektācijā. Lai vienoties par preces atgriešanu, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz sp@ostorg.eu vai zvanot: (+371) 26 323 038, norādot pasūtījuma numuru un datumu.

Ja pasūtījums atceltsatgriežas, līdzekļus mēs atgriežam tāpat kā bija pirktas preces 14 darba dienu laikā pēc saņemšanas preces atpakaļ pie mums. (Nauda netiek atmaksāta, ja netiek ievēroti nosacījumi.)

KAS APMAKSĀ PIEGĀDI ATGRIEŠANAS GADĪJUMĀ?

  • Ja Jūs atgriežas preci, kura ir piegādāta nepareizi (piemēram, neatbilst krāsa), tādā gadījumā atgriešanu organizējam mēs.
  • Ja Jūs atgriežas preci, kura Jums nepatīk, tad piegādes apmaksu veicat Jūs